Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur aan de Burchtstraat 11 in Uithuizermeeden (uitgebreide procedure)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2022-27925
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van een schuur aan de Burchtstraat 11 in Uithuizermeeden. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien van 28 januari 2022 tot en met 11 maart 2022. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888. Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen