Wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden (Ontwerpfase)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2023-328812
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Wet ruimtelijke ordening 3.6.1.aBurgemeester en Wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om een wijzigingsplan vast te stellen voor het perceel aan de Dwarsweg 38. Een te bouwen agrarische stal is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat de gewenste stal buiten het bouwvlak wordt gesitueerd. In het wijzigingsplan wordt de situering van het bouwvlak aangepast en middels een koppeling deels aan de overkant (zuidzijde) van de Dwarsweg gesitueerd. Dit is nodig omdat voor het houden van de (freiland)kippen ook een grote uitloopweide moet worden gerealiseerd.Ter inzageVan vrijdag 28 juli 2023 tot en met donderdag 7 september 2023 ligt het ontwerp wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis locatie Winsum, Hoofdstraat W 70. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (met planid: NL.IMRO.1966.BPWUhmDwarsweg38-ON01)ReactiesTot en met donderdag 7 september 2023 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerp wijzigingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met de heer B. Moes of met Mevrouw R. Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ordening - Beleid via 088 345 88 88.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen