Wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2023-460154
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Wet ruimtelijke ordening 3.6.1.aBurgemeester en Wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben het wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden vastgesteld. Een te bouwen agrarische stal is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat de gewenste stal buiten het bouwvlak wordt gesitueerd. Met de vaststelling van dit wijzigingsplan is de situering van het bouwvlak aangepast en middels een koppeling deels aan de overkant (zuidzijde) van de Dwarsweg gesitueerd. Dit is nodig omdat voor het houden van de (freiland)kippen ook een grote uitloopweide moet worden gerealiseerd.Ter inzageVan vrijdag 3 november 2023 tot en met donderdag 14 december 2023 ligt het wijzigingsplan Dwarsweg 38 te Uithuizermeeden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis locatie Winsum, Hoofdstraat W 70. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (met planid: NL.IMRO.1966.BPWUhmDwarsweg38-VG01)InwerkingHet wijzigingsplan treedt in werking op vrijdag 15 december 2021.BeroepBij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met donderdag 14 december 2023 beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan als u belanghebbende bent. Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen