Ontwerp Bestemmingsplan Rensumalaan 1 te Uithuizermeeden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. gmb-2023-517509
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rensumalaan 1 te Uithuizermeeden ter inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan beoogt het mogelijk te maken dat op het voormalige terrein van de Mavo in Uithuizermeeden (aan de Rensumlaan) een woning mag worden gebouwd. Ter inzageMet ingang van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 ligt het bestemmingsplan ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis locatie Uithuizen. Adres: Hoofdstraat West 1 te Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan (met plannaam: NL.IMRO.1966.BP12395BP01-ON01) ook raadplegen: -tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl en;- vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer.ZienswijzeGedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder op het plan een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de raad van gemeente het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rensumalaan 1’. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer B. Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen