Rectificatie: Vergunning geweigerd voor het plaatsen van een windturbine in gebied ten westen van Eemshaven aan kadastraal bekend als gemeente Uithuizermeeden, sectie H, nummer 177 te Ochten

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. prb-2021-12654
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2021

 

Omschrijving:

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat het een geweigerde vergunning is in plaats van een toestemming. De oorspronkelijke publicatie is op 15-12-2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2021, 12276].Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend op 8 december 2021 de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben geweigerd, en te hebben verzonden aan de aanvrager: –Wintermolen B.V. (Windmolen West) te Ochten, het plaatsen van een windturbine in gebied ten westen van Eemshaven kadastraal bekend als gemeente Uithuizermeeden, sectie H, nummer 177. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn wel zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Inzage Het besluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij: –Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen.Beroep en voorlopige voorziening Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland. Als onverwijlde spoed is vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Inwerkingtreding Het besluit treedt in werking op 20 januari 2022, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist. Informatie Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoonnummer (050) 316 49 11.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen