Ontwerpwijzigingsplan Lutjewegje 3, Uithuizermeeden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2011-11049
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Wet ruimtelijke ordening 3.6.1.a Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond hebben het voornemen een wijzigingsplan op te stellen voor het perceel Lutjewegje 3 in Uithuizermeeden. Het gaat om een plan voor het wijzigen van de situering van het bouwperceel. Van 24 juni tot en met 4 augustus 2011 ligt het ontwerpwijzigingsplan Lutjewegje 3 Uithuizermeeden ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het plan ook inzien via www.eemsmond.nl (Nieuws, Bekendmakingen). Tot en met 4 augustus 2011 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpwijzigingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan burgemeester en wethouders van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Bart Moes van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 74 33.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen