Uithuizermeeden Lutjewegje 3 (Artikel 3.6.1a Wro)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2011-16210
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond hebben op 23 augustus 2011 een wijzigingsplan vastgesteld voor het perceel Lutjewegje 3 in Uithuizermeeden. Het gaat om het veranderen van de situering van het bouwperceel. Tegen het eerder ter inzage gelegde ontwerp van het wijzigingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Van 9 september tot en met 20 oktober 2011 ligt het wijzigingsplan ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt de stukken ook bekijken via www.eemsmond.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ‘Wijzigingsplan Lutjewegje 3 te Uithuizermeeden’ treedt in werking op 21 oktober 2011. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2011 beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u redelijkerwijs verweten kan worden dat u in een eerdere fase geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan, kunt u geen beroep instellen. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het wijzigingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen