Ontwerpbestemmingsplan Uithuizermeeden, Lijnbaan–Lange Akker

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2011-19311
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Wij bereiden voor het gebied Lijnbaan–Lange Akker in Uithuizermeeden een nieuw bestemmingsplan voor. Aanleiding voor dit plan is het realiseren van dertien levensloopbestendige woningen aan De Bommel, Lange Akker en Lijnbaan. De woningen worden gebouwd in verband met de herstructurering van Uithuizermeeden. Het middengebied van de woningen krijgt een gemeenschappelijke invulling en een parkeervoorziening. Van 28 oktober tot en met 8 december 2011 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uithuizermeeden, Lijnbaan–Lange Akker ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het plan ook inzien via www.eemsmond.nl (Nieuws, Bekendmakingen). Tot en met 8 december 2011 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 75 90.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen