Voorbereidingsbesluit Uithuizermeeden Dorpscentrum

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2011-7924
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat de gemeenteraad op 28  april 2011 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het gebied ‘Uithuizermeeden Dorpscentrum’. Het betreffende gebied is aangegeven op een kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort. Op basis van het voorbereidingsbesluit is het verboden om in het aangewezen gebied bedrijfsmatig nachtverblijf te verstrekken en kamers te verhuren aan meer dan drie personen. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden. Het voorbereidingsbesluit treedt op 6 mei 2011 in werking. Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 6 mei 2011 ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. Ook zijn de stukken digitaal toegankelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.eemsmond.nl. Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen