Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 182a, Kerkstraat 2 en 2a Uithuizermeeden, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2013-32131
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond zijn van plan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor: • Uithuizermeeden Hoofdstraat 182a, Kerkstraat 2 en Kerkstraat 2a: inbouwen van appartementen De volgende artikelen van de Wabo zijn op deze vergunning van toepassing: • artikel 2.1 lid 1a: bouwen van een bouwwerk • artikel 2.1 lid 1c: gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Van vrijdag 15 november tot en met donderdag 26 december 2013 liggen de aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. Tot en met 26 december 2013 kunt u een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het gemeentehuis via (0595) 43 75 55.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen