Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Woltjer Uithuizermeeden, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2014-30371
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Op donderdag 2 oktober 2014 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Woltjer Uithuizermeeden vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen Torenstraat-zuid en Torenstraat-oost te Uithuizermeeden waar de voormalige meubelwinkel Woltjer was gevestigd. Een deel van voormalige winkelpand is reeds gesloopt. De nog bestaande loods ondergaat een functiewijziging naar bedrijven met de mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande bedrijfswoning voor de loods. Een deel van de vrijgekomen gronden zal worden bestemd voor de bouw van 2 woningen, passend binnen de huidige bebouwingsstructuur. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat de regeling met betrekking tot de goothoogte van de nieuw te bouwen woningen is aangepast, door in de regels enige flexibiliteit aan te brengen. Randvoorwaarde blijft dat de woningen moeten passen binnen de huidigebebouwingsstructuur. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Van vrijdag 24 oktober 2014 tot en met donderdag 4 december 2014 liggen het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden via www.eemsmond.nl. Tot en met donderdag 4 december 2014 kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag: – als u in een eerdere fase tijdig uw zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; – als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp. – als u belanghebbende bent en beroep instelt tegen de wijziging door de gemeenteraad aangebracht bij vaststelling. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen