Ontwerpbesluit ‘Hogere waarde Wet geluidhinder woningen Koningin Wilhelminastraat te Uithuizermeeden’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizermeeden
  2. stcrt-2018-32289
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken, gelet op artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat zij voornemens zijn een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellenDe hogere grenswaarde houdt verband met de voorgenomen bouw van 10 woningen aan de Koningin Wilhelminastraat te Uithuizermeeden. De bouw van de woningen wordt mogelijk gemaakt door middel van medewerking aan een wijzigingsplan. De woningen liggen binnen de spoorzone Groningen – Roodeschool. Uit berekeningen komt naar voren dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 55 dB als gevolg van de spoorlijn wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting op de nieuwe woningen varieert van 56 dB tot 67 dB.Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens een ontheffing te verlenen.Ter inzageArtikel 110a Wet geluidhinderVan vrijdag 8 juni 2018 tot en met donderdag 19 juli 2018  ligt het ontwerpbesluit ‘Hogere waarde Wet geluidhinder woningen Koningin Wilhelminastraat te Uithuizermeeden’ ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het ontwerpbesluit ook downloaden van www.eemsmond.nl.ReactiesTot en met donderdag 19 juli 2018 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit ‘Hogere waarde Wet geluidhinder woningen Koningin Wilhelminastraat te Uithuizermeeden’. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595 437 555). Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met Bart Moes (0595 437 555).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizermeeden.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen